Lessen
Informatie over de verschillende lessen die de IVN scholenwerkgroep verzorgt op basisscholen.

Lessen aanvragen
Hier kunt u lessen aanvragen.

Agenda: Hier kunt u zien welke dagen nog vrij zijn.
Per school: Hier kunt u zien welke lessen voor uw school gereserveerd zijn.
Schema: Hier kunt u zien hoe de aanvragen zijn verwerkt.

Materiaal bestellen
Materialen bestellen zoals amaryllis bollen of wandelende takken.

Werkbladen, handleidingen en informatie downloaden
De werkbladen, werkboekjes e.d. die we gebruiken bij de lessen.Lessen van de Scholenwerkgroep van het IVN De Maasdorpen

Het merendeel van de activiteiten die
Natuur en Jeugd ondersteunt, bestaat uit de lessen die door de Scholenwerkgroep van het IVN De Maasdorpen worden gegeven. Deze scholenwerkgroep heeft zich tot doel heeft gesteld de basisscholen te helpen bij de invulling van lessen natuur- en milieu-educatie. De werkgroep telt twaalf leden.


scholenwerkgroep.jpg
Van boven naar onderen en van links naar rechts:
Dick Best, Joop van de Moosdijk, Henny Grouls en Wim Philipsen
Cora Oostendorp, Riet Siebers, Joke Rutten en Tjeu Leenen
Paul Oostendorp en Ger Vermeulen
Niet op de foto: Ger Driessen en Marijke Lukker

De Scholenwerkgroep geeft zowel in de klas als in de natuur
lessen. Tevens zijn er aanvullende diensten zoals het leveren van natuurlijke materialen voor een eigen les (bijvoorbeeld braakballen, wilde planten, vruchten, zaden, houtsoorten, regenwormen, opgezette insecten, kleine beestjes uit een composthoop of uit een sloot, champignonkweekbak en vlinderrupsen), het meedenken over projecten die met de natuur te maken hebben en de aanleg en onderhoud van een schooltuin.

De inhoud van de lessen is afgestemd op de
kerndoelen 40 en 41 van het SLO voor het Primair onderwijs.
Kerndoel 40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 41
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Lessen
De lessen worden gegeven door meerdere IVN-medewerkers. Na een korte inleiding gaan de kinderen individueel of in groepjes aan de slag met natuurlijke materialen aan de hand van werkbladen. Na afloop is er ruimte voor vragen.

In verband met het grote aantal aanvragen, geven we de binnenlessen zo veel mogelijk in de herfst en winter en de buitenlessen in voorjaar, zomer en herfst. Wij bieden een aantal standaardlessen maar op verzoek leveren wij ook andere lessen die wij in overleg samenstellen. Welke lessen we geven kunt u lezen in ons
programmaboekje.

De buitenlessen zijn zo veel mogelijk in de directe schoolomgeving. Bij buitenlessen is extra begeleiding door ouders gewenst voor kinderen van de onderbouw. Van de begeleidende ouders en leerkrachten wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de les. Buitenlessen gaan vrijwel altijd door, tenzij het weer erg slecht is, De leerlingen dienen zich goed te kleden

Bij de lessen horen werkbladen en achtergrondinformatie. Deze vindt u terug onder
Werkbladen en bij iedere les. De leerkracht kan deze downloaden.

Leeftijdsgroepen
In principe zijn alle onderwerpen geschikt voor elke leeftijdsgroep. De uitvoering, zoals we of geen gebruik van werkbladen, zelfstandig werken of een kringgesprek, wordt aangepast aan de leeftijd. In een enkel geval is de les niet voor alle groepen geschikt, bij voorbeeld de museumtocht is alleen voor de onderbouw, slootvissen en microscoop zijn weer niet geschikt voor deze leeftijdsgroep. Dit staat bij de lessen aangegeven. Er zijn wel aanpassingen mogelijk, we kunnen bijvoorbeeld voor de onderbouw met slootdiertjes in de klas komen.

Locatie
De binnenlessen worden op de school zelf gegeven. De buitenlessen vinden zoveel mogelijk plaats in de schoolomgeving. Plaatsen waar we vaak lessen geven zijn bijvoorbeeld het Sint Janssleutelbos in Grubbenvorst, De sloot naast de visvijver in Grubbenvorst, de Kasteelse bossen en de Schadijkse bossen.

Aanvragen
Lessen kunt u aanvragen via
Les aanvragen. U kunt ook per email lessen en/of andere informatie aanvragen.

Kosten
Voor de scholen van de gemeente Horst aan de Maas zijn aan de lessen geen kosten verbonden. Voor de scholen buiten deze Gemeente zijn de kosten per les €27,50