Wedstrijden
Pompoen PB020387


Ieder jaar organiseert Natuur en Jeugd een herbariumwedstrijd, pompoenwedstrijd en zonnebloemwedstrijd. In november is een officiële prijsuitreiking. Voor elk onderdeel is een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar en zijn er aanmoedigingsprijzen.

Herbariumwedstrijd
Voor de herbariumwedstrijd gaan de kinderen zelfstandig of klassikaal planten verzamelen, deze drogen en opplakken. Er is een lijst van planten die in ieder geval in het herbarium moeten komen. In de herfst leveren de scholen de beste herbaria in bij Natuur en Jeugd en een deskundige jury beoordeelt deze. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van drogen, opplakken en bijschriften. Veel computerwerk met foto’s wordt niet automatisch hoger gewaardeerd.
Meer informatie vindt u in de downloads
Hermbariumboekje en Herbariumwedstrijd.

Pompoenwedstrijd en Zonnebloemwedstrijd
Natuur en Jeugd deelt de zaden uit die voor de wedstrijd gebruikt mogen worden. De scholen verdelen deze onder de kinderen. De kinderen mogen de zaden op school of thuis opkweken. In oktober worden de hoogtes van de zonnebloemen en de omvang van de pompoenen regelmatig gemeten. De uitslagen komen op deze site en in de plaatselijke krant.
Meer informatie over het kweken van deze planten staat in de downloads
Pompoenen kweken en Zonnebloemen kweken.